Рекламация

Можете да ползвате правото си на рекламация при:
  • Констатирани липси в продукта;
  • Дефекти в продукта;
  • Несъответствие с поръчания продукт (изключение са: незначителни разлики, в това число - възможни различия в цветовите нюанси, повредена опаковка по време на транспортиране).
  1. Рекламации можете да предявявате на място в офиса на фирмата, на email: info@grobag.bg или на 0888061779. До 10 работни дни ще получите становище по предявената рекламация. Срокът за удовлетворяване на рекламация е 14 дни. При рекламация задължително се попълва "протокол за рекламация", който може да изтеглите от ТУК и който трябва да се предаде заедно с продукта/тите, за който/които се подава рекламация. Задължително изискване за приемане на рекламация е наличието на касова бележка за продукта/тите, по който/които се предявява претенцията. Тя трябва да придружава съответния продукт/и. Без касова бележка фирмата НЕ е длъжна да приеме рекламацията! Продукта/тите по рекламацията се предават лично в офиса на фирмата, при невъзможност да се предадат лично, се изпращат по куриер за собствена сметка (сметка на клиента). 
  2. ПРОТОКОЛ ЗА РЕКЛАМАЦИЯ

 Как да предявя рекламация стъпка по стъпка?:

1. Попълнете "ПРОТОКОЛ ЗА РЕКЛАМАЦИЯ" ръчно или електронно. Ако попълвате протокола ръчно на хартиен носител трябва задължително да го добавите към продукта/ите по рекламацията. Ако попълвате протокола електронно трябва задължително да го изпратите на имейл info@reia.bg със следното заглавие:

РЕКЛАМАЦИЯ + НОМЕР НА ПОРЪЧКА

Пример: РЕКЛАМАЦИЯ 521456           

Важно: Ако заглавието на имейлът се различава от гореспоменатото процесът по рекламацията може да отнеме повече време.

2. Продуктът/тите трябва да се:

Вариант 1: Предадат лично в нашия офис на адрес Благоевград, ул. Александър Стамболийски 1А, вх В, офис 3

Вариант 2:  Изпратят на адрес: Благоевград, ул. Александър Стамболийски 1А, вх В, офис 3. Придружен/и от попълнен и разписан протокол(в случай че попълвате таква ръчно) за рекламация, който може да свалите от тук: "ПРОТОКОЛ ЗА РЕКЛАМАЦИЯ"

При изпращане чрез куриерска фирма в полето съдържание трябва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да пише :

РЕКЛАМАЦИЯ + НОМЕР НА ПОРЪЧКА

Пример: РЕКЛАМАЦИЯ 521456    

Важно: Ако надписа в поле съдържание се различава от гореспоменатото процесът по връщане или замяна може да отнеме повече време.

Номерът на вашата поръчка може да намерите в заглавието и началото на потвърждението, което ви е изпратено на имейл. В случай, че не знаете или не сте запазили номерът на поръчката си, можете да се свържете с нас на 0888061779, за да ви дадем тази информация. 

» При рекламация е задължително да ни изпратите касовия бон, придружаващ Вашата поръчка.

» Възстановяване на суми става чрез банков превод в срок от 10 работни дни и за целта е необходимо да ни предоставите банкови детайли на сметка (Титуляр на сметка и IBAN), по която да възстановим сумата. Тези данни се попълват в протокола за "Рекламация" 

» Рекламации относно размерите поместени в табличките под описанието НЕ се приемат!!!

»  "ПРОТОКОЛ ЗА РЕКЛАМАЦИЯ"

» За допълнителна информация ни пишете на  info@grobag.bg  или се свържете с нас на телефон 0888061779.

ВАЖНО!
Запазете документа удостоверяващ плащането (касова бележка или банков превод), защото той ви е необходим в случай на рекламация и се използва, като гаранция за продуктите